| 205878

اکثریت مردم اسکاتلند به جدایی از بریتانیا را ی منفی دادند

سیاسی

درصد شرکت‌کنندگان در این همه پرسی به جدایی از بریتانیا رای منفی دادند و ۴۵ درصد به آن رای مثبت دادند.

با شمارش بیش از ۹۰ درصد آرای همه‌پرسی استقلال اسکاتلند که روز پنج‌شنبه برگزار شد٬ هواداران باقی ماندن در بریتانیا به پیروزی رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رادیو اروپای آزاد٬ ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان در این همه پرسی به جدایی از بریتانیا رای منفی دادند و ۴۵ درصد به آن رای مثبت دادند.

رهبر جدایی‌طلبان طی سخنانی شکست در همه‌پرسی و جدایی اسکاتلند از بریتانیا را پذیرفت.

بنابر گزارش‌های اولیه، میزان مشارکت در همه‌پرسی روز پنج‌شنبه حدود ۸۵ درصد بوده است.

کد N507674