استقبال اروپا از نتایج همه پرسی اسکاتلند

آمریکا اروپا

پارلمان اروپا از نتایج همه پرسی استقلال اسکاتلند استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس پارلمان اروپا از نتایج همه پرسی درباره استقلال اسکاتلند ابراز رضایت کرد.

باروسو گفت: از دیدن نتایج همه پرسی درباره استقلال اسکاتلند احساس آسودگی خاطر می کنم.