کامرون: پیش نویس لوایح افزایش اختیارات اسکاتلند ماه ژانویه منتشر خواهد شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد ملی گرایان اسکاتلند به مذاکرات برای اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند می پیوندند.

لندن وعده داده بود در صورتی که مردم اسکاتلند به جدایی از انگلیس رأی منفی دهند ، اختیارات بیشتری به این منطقه اعطا خواهد کرد.
او گفت:« با الکس ساموند رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند صحبت کردم و به او به سبب کمپینش تبریک گفتم. خوشحالم از این که حزب ملی گرای اسکاتلند به مذاکرات برای اعطای اختیارات بیشتر می پیوندد.»
نخست وزیر انگلیس همچنین گفت پیش نویس لوایحی که به اسکاتلند اختیارات بیشتری می دهد، در ماه ژانویه منتشر خواهد شد.
نخست وزیر انگلیس همچنین خواستار اتحاد انگلیس شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن؛ او گفت:« اکنون زمان آن فرا رسیده است تا انگلیس متحد شود و رو به جلو حرکت کند.»

4949

کد N507627