در پی افزایش ناامنی‌ها؛

پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به فرودگاه صنعاء به حالت تعلیق درآمد

آفریقا و خاورمیانه

در پی افزایش ناامنی‌ها در یمن و افزایش سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور شرکت‌های هواپیمایی بین‎المللی پروازهای خود به مقصد صنعاء را به حالت تعلیق درآوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار زیادی از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در پی افزایش ناامنی‌ها در یمن، پروازهای خود به مقصد فرودگاه بین‌المللی صنعاء را به حالت تعلیق درآوردند.

یمن طی روزهای اخیر شاهد افزایش شدت سرکوب اعتراضات مردمی بوده است.

دولت یمن با وجود اعتراضات مردمی و مسالمت‌آمیز مخالفان خود در صدد آن است با سرکوب شدید آنها، صدای اعتراضات را خاموش کند.