رای "نه" اسکاتلندی ها به استقلال

آمریکا اروپا

مردم اسکاتلند به جدایی از انگلستان رای ندادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، 55 درصد مردم اسکاتلند در همه پرسی روز گذشته به استقلال خود از انگلستان رای منفی دادند.

بر اساس این گزارش 45 درصد مردم اسکاتلند نیز به استقلال این کشور رای دادند.