اولین نشست رسمی رئیس جمهوری عراق با معاونان سه گانه اش

آفریقا و خاورمیانه

فؤاد معصوم در اولین نشست رسمی خود با نوری المالکی و دو تن دیگر از معاونانش درخصوص آخرین تحولات امنیتی و سیاسی عراق به بحث و رایزنی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سومریه نیوز، "فؤاد معصوم" در اولین نشست خود با سه معاون خویش، آخرین تحولات امنیتی و سیاسی عراق را مورد رایزنی قرار داد.

دفترریاست جمهوری عراق با انتشاربیانیه ای در این خوص  اعلام کرد: فؤاد معصوم امروز با نوری المالکی، ایاد علاوی و اسامه جیفی دیدار و ضمن بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق، درخصوص نتایج نشست بحران عراق  که اخیرا در پاریس برگزار شد، به بحث و گفتگو پرداخت.