اعضای کمیسیون بهداشت گزارش رئیس سازمان نظام پزشكی كشور را بررسی می‌کنند

مجلس

انتخاب حداقل4 نفر از نمایندگان داوطلب واجد شرایط عضو كمیسیون جهت انتخاب دو نفر از آنان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر در شورای‌عالی نظام پزشكی و انتخاب حداقل چهار نفر از نمایندگان داوطلب واجد شرایط عضو كمیسیون جهت انتخاب دونفر از آنان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر در ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات نیز در هفته آینده در کمیسیون بهداشت انجام می‌شود.

اعضای کمیسیون بهداشت رز سه‌شنبه گزارش ریاست سازمان بیمه سلامت ایران درخصوص تكالیف مندرج در مواد(32)، (34)، (35) و(38) برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون بهداشت و درمان روز یكشنبه بررسی طرح نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور، بررسی طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای پنجاه درصد و بررسی طرح و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در دستور کار خود دارد.
اعضای کمیسیون بهداشت رز سه‌شنبه گزارش ریاست سازمان بیمه سلامت ایران درخصوص تكالیف مندرج در مواد(32)، (34)، (35) و(38) برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند.
همچنین استماع گزارش ریاست سازمان نظام پزشكی كشور از دیگر برنامه‌های اعضای کمیسیون بهداشت در هفته آینده خواهد بود.
انتخاب حداقل4 نفر از نمایندگان داوطلب واجد شرایط عضو كمیسیون جهت انتخاب دو نفر از آنان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر در شورای‌عالی نظام پزشكی و انتخاب حداقل چهار نفر از نمایندگان داوطلب واجد شرایط عضو كمیسیون جهت انتخاب دونفر از آنان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر در ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات نیز در هفته آینده در کمیسیون بهداشت انجام می‌شود.

کد N507139