محمود الزهار: دولت آشتی ملی فلسطین، یک دولت شکست خورده است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس با بیان اینکه دولت وحدت ملی فلسطین یک دولت شکست خورده است اعلام کرد که حماس به دنبال یافتن یک جایگزین برای این دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "محمود الزهار" یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) اعلام کرد که حماس به دنبال انتخاب جایگزینی برای دولت وحدت ملی فسطین است.

وی افزود: دولت وحدت ملی فلسطین شکست سنگینی را در تحقق  مطالبات و برنامه های از پیش تعیین شده خود متحمل شده است.

الزهار خاطر نشان شد: دولت وفاق ملی دولتی شکست خورده است چرا که به هیچ کدام از وظایف خود نتوانست عمل کند، زمانی که "رامی الحمدالله" نخست وزیر دولت وحدت ملی می گوید من تنها پاسخگوی "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان هستم، پس باید بگویم در این صورت الحمدالله نخست وزیر دولت آشتی ملی نیست، در واقع نخست وزیر فتح است.

وی خاطر نشان شد با اتمام زمان قانونی تشکیل دولت توافق وحدت ملی که شش ماه بود ما در حال یافتن جایگزین مناسب برای دولت وحدت ملی هستیم.