حضور رحمانی‌فضلی در کمیسیون شوراها

مجلس

بررسی طرح بازنگری قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا از برنامه های اعضای کمیسیون شوراها در روز یکشنبه آینده خواهد بود.

روز سه‌شنبه رحمانی‌فضلی وزیر كشور جهت پاسخگویی به سؤالات 10 نماینده در کمیسیون شوراها حاضر می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور روز یكشنبه ضمن ادامه بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح امكان‌سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و ساماندهی و تمركززدایی از تهران را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
همچنین بررسی طرح بازنگری قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا از دیگر برنامه های اعضای کمیسیون شوراها در روز یکشنبه آینده خواهد بود.
روز سه‌شنبه رحمانی‌فضلی وزیر كشور جهت پاسخگویی به سؤالات 10 نماینده در کمیسیون شوراها حاضر می‌شود.

 

کد N507119