اساسنامه شركت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود

مجلس

اعضای کمیسیون انرژی روز سه‌شنبه درخصوص طرح یك‌شوری اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی تصمیم می‌گیرند.

اعضای کمیسیون انرژی روز سه‌شنبه درخصوص طرح یك‌شوری اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون انرژی روز یكشنبه بررسی لایحه یك‌فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حضور مسؤولین و كارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در دستر کار خود دارد.
همچنین اعضای کمیسیون انرژی روز سه‌شنبه درخصوص طرح یك‌شوری اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی تصمیم می‌گیرند.
بررسی اساسنامه شركت ملی نفت ایران از دیگر برنامه های کمیسیون انرژی در هفته آینده است.

کد N507099

خواندنی از سراسر وب