بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد بانك مسكن روی میز کمیسیون اقتصادی

مجلس

انتخاب پنج نفر از اعضاء كمیسیون جهت عضویت در كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی كشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی نیز از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی در یکشنبه آینده است.

انتخاب پنج نفر از اعضاء كمیسیون جهت عضویت در كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی كشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی نیز از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی در یکشنبه آینده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون اقتصادی روز یكشنبه بررسی تقاضای حسینی نماینده قائم‌شهر مبنی بر تحقیق و تفحص از عملكرد بانك مسكن و رسیدگی و بررسی موضوع دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود دارد.
همچنین اعضای این کمیسیون در روز یکشنبه طبق بند(1) ماده(218) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس یک نماینده برای كارگروه اجراء ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده انتخاب می‌کنند.
انتخاب پنج نفر از اعضاء كمیسیون جهت عضویت در كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی كشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر برنامه های این کمیسیون در یکشنبه آینده است.
علاوه بر این اعضای کمیسیون اقتصادی روز سه‌شنبه ضمن بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به بررسی طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌پردازند.
روز چهارشنبه نیز جلسه هیأت رئیسه كمیسیون و بررسی طرح‌ها و لوایح موجود و اخبار اقتصادی جاری در كشور در دستور کار جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

 

کد N507068