با حضور در کمیسیون اجتماعی؛

ربیعی به سوالات 8 نماینده پاسخ می‌دهد

مجلس

کمیسیون اجتماعی روز یكشنبه ضمن ادامه بررسی لایحه یك‌فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بررسی‌های خود پیرامون طرح یك‌فوریتی الحاق یك تبصره به ماده(5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش را ادامه می‌دهد.

روز سه‌شنبه ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سؤالات 8 نماینده به کمیسیون اجتماعی می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون اجتماعی روز یكشنبه ضمن ادامه بررسی لایحه یك‌فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بررسی‌های خود پیرامون طرح یك‌فوریتی الحاق یك تبصره به ماده(5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش را ادامه می‌دهد.
همچنین روز سه‌شنبه ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سؤالات 8 نماینده به کمیسیون اجتماعی می‌رود.

 

کد N507058