توهم حمله موشکها در تل آویو

آفریقا و خاورمیانه

ارتش رژیم صهیونیستی خبر اصابت چند موشک به جنوب اراضی اشغالی وبه صدا در آمدن آژیر خطر که وحشت ساکنان شهرک های یهودی نشین را به دنبال داشت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار خبری فوری از اصابت دو موشک به جنوب اراضی اشغالی خبر داد.

 اندکی پس از انتشار این خبر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیچ موشکی از سوی نوار غزه به سمت اراضی اشغالی پرتاب نشده است و آژیرهای هشدار بدون وجود هیچ گونه تهدیدی در این خصوص در جنوب اسرائیل به صدا در آمده اند.