پیام تبریک رییس جمهوری به رییس جدید شورای اروپایی

دولت

رییس جمهوری در پیامی انتخاب دونالد توسک را به عنوان رییس جدید شورای اروپایی تبریک گفت.

به گزارش مهر، دکتر حسن روحانی انتخاب دونالد توسک به عنوان رئیس جدید شورای اروپایی را طی پیامی تبریک گفت.


 در بخشی از پیام دکتر حسن روحانی آمده است: امیدوارم با عنایت به وجود موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی و ظرفیت های بالقوه فراوان برای همکاری و تعامل، شاهد گسترش مناسبات فی مابین در دوره ریاست شما باشیم.