پیام تبریک روحانی به رییس جدید شورای اروپایی

دولت

امیدوارم با عنایت به وجود موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی و ظرفیت های بالقوه فراوان برای همکاری و تعامل، شاهد گسترش مناسبات فی مابین در دوره ریاست شما باشیم.

رییس جمهور در پیامی انتخاب دونالد توسک را به عنوان رییس جدید شورای اروپایی تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، در بخشی از پیام حسن روحانی آمده است: امیدوارم با عنایت به وجود موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی و ظرفیت های بالقوه فراوان برای همکاری و تعامل، شاهد گسترش مناسبات فی مابین در دوره ریاست شما باشیم.

کد N506908