همکاری اطلاعاتی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه عرب تبارهای آمریکا

آمریکا اروپا

اطلاعات منتشر شده توسط ادوارد اسنودن حکایت از همکاری سازمان های اطلاعاتی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه عرب تبارهای جامعه آمریکا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعات اعراب و فلسطینی های ساکن آمریکایی را که با شهروندان فلسطینی ساکن نوار غزه و کرانه باختری رود اردن تماس دارند، در اختیار رژیم صهیونیستی

قرار داده است.

بنابر اسنادی که ادوارد اسنودن افشاگر جاسوسی اطلاعاتی آمریکا و پیمانکار سابق سیا افشا کرده است، نسخه‌های بازبینی نشده و خلاصه نشده، نکات مهم، فاکس‌ها، تلکس، صدا و ابرداده شبکه اطلاعات دیجیتال و محتوا ی این

تماس ها و ارتباطات از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا در اختیار سازمان اطلاعات رژیم اسرائیل موسوم به واحد 8200 قرار می گیرد.

سازمان جاسوسی اسرائیل از این اطلاعات برای وادار ساختن  فلسطینیان به همکاری با  این سازمان استفاده می کرده است.

این جاسوسی مطابق با قراردادی میان آژانس جاسوسی امریکا و سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی که در سال ۲۰۰۹ میلادی منعقد شده است صورت گرفته است.