رای گیری در اسکاتلند آغاز شد

آمریکا اروپا

مردم اسکاتلند از 7 صبح امروز برای رای دادن درباره استقلال از انگلستان پای صندوق رای رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، رای گیری درباره استقلال اسکاتلند آغاز شده است.

بنا بر این گزارش، حوزه های اخذ رأی در اسکاتلند از ساعت 7 صبح امروز پنجشنبه کار خود را آغاز کرده اند.

مردم اسکاتلند امروز در همه پرسی تاریخی درباره استقلال از انگلستان تصمیم گیری خواهند کرد.