حزب کارگر انگلیس در آستانه مرگ

آمریکا اروپا

استقلال اسکاتلند از انگلستان به معنی مرگ حزب کارگر این کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت،  شماری از اعضای حزب کارگر انگلیس پیروزی استقلال طلبان اسکاتلند را به معنی مرگ حزب خود دانسته اند.

بنا بر این گزارش، شماری از اعضاء این حزب گفته اند در صورت پیروزی استقلال طلبان در اسکاتلند، حزب کارگر انگلیس خواهد مرد.

این حزب بدون نمایندگان اسکاتلند در مجلس، دیگرقادر نخواهد بود اکثریت کرسی ها را به دست آورد و دولت تشکیل دهد.

همچنین شماری از اعضا از لزوم کناره گیری اد میلی بند، رهبر حزب کارگر در صورت شکست در همه پرسی سخن می گویند.

این عده معتقد هستند  حتی در صورت رای نیاوردن استقلال اسکاتلند، باید نمایندگان اسکاتلند را از رای دادن در اموری که فقط به منطقه انگلیس مربوط است بازداشت.

مسوولان حزب کارگر نگرانند در صورت رد شدن درخواست استقلال نیز از این پس، هیچ گاه نتوانند بودجه دولت خودشان را در مجلس، به تصویب برسانند زیرا نخواهند توانست نمایندگان اسکاتلند را با خود همراه کنند.

شایان ذکر است در حال حاضراز 59 کرسی اسکاتلند، کرسی های 41 حوزه انتخابی در اختیار حزب کارگر است که در صورت استقلال اسکاتلند، حزب کارگر با چالشی جدی مواجه خواهد شد.