مصاحبه روحانی با شبکه " ان بی سی "آمریکا: به مذاکرات هسته ای خوش بینم

کد N506493