ظریف و اشتون با یکدیگر دیدار کردند

سیاست خارجی

محمدجواد ظریف و کاترین اشتون ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در چارچوب یک نهار کاری با یکدیگر دیدار کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان و نماینده 1+5 در مذاکره با ایران با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف و کاترین اشتون ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در چارچوب یک نهار کاری با یکدیگر دیدار کردند.

کد N506403