نماینده پارلمان عراق:

ائتلاف دولت قانون چهره های جدید به کابینه عراق معرفی کرد

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون ضمن انتقاد از عمل نکردن گروههای سیاسی عراقی به توصیه های مرجعیت دینی در معرفی چهره های جدید به کابینه، این ائتلاف را تنها گروهی دانست که چهره های جدید به کابینه معرفی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عبدالهادی موحان السعداوی نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: کابینه حیدر العبادی در واقع دولت قطب هاست زیرا گروههای سیاسی شرکت کننده در کابینه رهبران درجه اول خود را برای پستهای وزارتی معرفی کرده اند.

وی افزو: برخی از گروههای سیاسی شعار تغییر در دولت جدید را می دادند و خود را مجری توصیه های مرجعیت دینی می دانستند اما مشخص شد که شعارهایی پوچ بیش نیست و به توصیه های مرجعیت عمل نشده است تنها ائتلاف دولت قانون چهره های جدید معرفی کرد.