رجب طیب اردوغان:

ارائه تصویر حامی تروریسم از ترکیه وقیحانه است!

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اتهاماتی که علیه این کشور درباره حمایت از تروریسم مطرح می شود این اتهامات را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت: اتهاماتی که به ترکیه درباره حمایت از گروههای افراطی در سوریه زده می شود وقیحانه است.

وی افزود: یکبار ترکیه را متهم به وارد کردن نفت از مناطق تحت تسلط داعش می کنند و بار دیگر آن را به کمکهای تسلیحاتی و خدمات بیمارستانی متهم می کنند ما همواره تاکید کرده و می کنیم که این غیر ممکن است.

رئیس جمهوری ترکیه گفت: ترکیه ضد تروریسم و همه گروههای تروریستی است و هرگز در هیچ زمانی واژه تروریسم اسلامی را قبول نمی کند.

خاطر نشان می شود مقامات بلندپایه سوریه و حتی برخی مقامات عراقی بارها، ترکیه را به عنوان یکی از مهمترین حامیان تروریستها به سبب عبور آسان آنها از مرزهای مشترک و ورود به سوریه و عراق، معرفی کرده و حمایتهای این کشور از گروههای تروریستی را محکوم کرده اند.