مصوبه میزان یارانه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی ابلاغ شد

دولت

بر اساس این مصوبه، سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در این مراکز و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

مصوبه هیات وزیران درباره میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه نوزدهم شهریورماه جاری به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (10) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب این سازمان را مصوب کرد.

بر اساس این مصوبه، سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در این مراکز و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را بیست و سوم شهریور ماه جاری برای اجرا به وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ابلاغ کرده است.

کد N506307