اوکراینی‌های عصبانی نمایندۀ مجلس را به سطل آشغال انداختند

ویتالی ژورافسکی، نمایندۀ مجلس اوکراین و از طرفداران یانوکوویچ بدست تعدادی از اوکراینی‌های عصبانی به سطل آشغال انداخته شد.

اوکراینی‌های عصبانی نمایندۀ مجلس را به سطل آشغال انداختندویتالی ژورافسکی، نمایندۀ مجلس اوکراین و از طرفداران یانوکوویچ بدست تعدادی از اوکراینی‌های عصبانی به سطل آشغال انداخته شد.

 

 

 

منبع: فیگارو

5252

کد N506230