چیت‌چیان در گفت‌وگو با ایلنا:

هر تهرانی‌حدود 325 لیتر در روز آب مصرف می‌کنند

دولت

جزئیات مربوط به افزایش پلکان‌های تعرفه را هفته آینده به مردم اعلام می‌کنیم/در تهران در مقایسه با بارندگی سال‌های گذشته ما 35درصد کاهش بارندگی را داشته‌ایم که همه این مسائل نشان می‌دهد که تهران از نظر منابع آب در محدودیت جدی قرار دارد

وزیر نیرو با بیان اینکه در تهران حدود 325 لیتر در روز به ازای هر نفر مصرف آب داریم،‌گفت: میانگین به ازای هر نفر مصرف آب در کل کشور کمتر از 200 لیتر است. بنابراین تهرانی‌ها باید سعی کنند خود را باسایر نقاط کشور هماهنگ کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدچیت‌چیان در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که در ماه‌های اخیر آمار مربوط به مصرف آب مطرح شده و این موضوع محل تامل مردم ورسانه‌ها بود امروز نیز گزارش تشریحی مصارف و منابع آب تهران ارائه شد. در تهران ما حدود 25 درصد از کل آب شرب را تولید و مصرف می کنیم درحالی که جمعیت تهران 12 درصد کل کشور است و این نشان می دهد که تهرانی‌ها دوبرابر متوسط کل کشور آب مصرف می‌کنند.

وی افزود: مصرف آب شرب در تهران در سال بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب است و در پیک مصرف ایام تابستان دبی آب مصرفی به 38 متر مکعب در ثانیه می‌رسد. با اینکه رشد جمعیت د ر سال‌های اخیر در تهران 1.8 درصد بوده اما مصرف آب حدود 3 درصد افزایش داشته است.

وزیر نیرو با بیان اینکه آب مورد نیاز تهران از سه سامانه تامین می‌شود، یادآور شد: از سمت شرق سد لار و لتیان از غرب سد طالقان و کرج(امیرکبیر)آب تهران را تامین می‌کنند و سامانه چاه‌های جنوب شهر تهران سومین منبع تامین آب تهران است که با توجه به کاهش بارندگی تهران طبعا درصد برداشت از آب چاه‌ها افزایش پیدا کرده.

وی افزود: در تهران در سال 91 در 4 سد نامبرده در شهریور ما ه حدود 716 متر مکعب ذخیره آب داشتیم که این میزان امروز به 355 میلیون مترمکعب رسیده است یعنی طی دوسال اخیر ذخیره آب ما نصف شده است که دلیل آن کاهش بارندگی در اطراف تهران است.

وزیر نیرو ادامه داد: در تهران در مقایسه با بارندگی سال‌های گذشته ما 35درصد کاهش بارندگی را داشته‌ایم که همه این مسائل نشان می‌دهد که تهران از نظر منابع آب در محدودیت جدی قرار دارد و با اینکه سرمایه گذاری سنگینی در این خصوص انجام شده و در سال‌های قبل وزارت نیرو کارنامه خوبی در تامین آب مورد نیاز تهران داشته، اما شرایط امروز ما را در تنگنا قرار داده است و در اطراف تهران دیگر ظرفیت بیشتری برای انتقال آب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تنها راه حل مسئله کم آبی مدیریت مصرف آب است، گفت: ما باید خود را با طبیعت وفق بدهیم. ما در تهران حدود 325 لیتر در روز به ازای هر نفر مصرف آب داریم در حالی که این میزان در میانگین کل کشور کمتر از 200 لیتر است. بنابراین تهرانی‌ها باید سعی کنند خود را باسایر نقاط کشور هماهنگ کنند.

چیت‌چیان با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها اقدامی که برای ما متصور است، انتقال آب از سد ماملو است گفت: هم اکنون سامانه انتقال آب این سد به تهران در حال اجرا و تکمیل است و تصفیه خانه مربوطه نیز کار خود را انجام می‌دهد امادولت تصمیم گرفت که در انتقال آب این سد به تهران تسریع شود و با این راهکار دیگر راهی برای انتقال آب به تهران وجود نخواهد داشت.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: امروز همچنین تصمیمات مهم دیگری در این خصوص اتخاذ شد. اول اینکه آب مشترکین پرمصرف ابتدا به شکل موقت قطع خواهد شد و همچنین ما باید تجهیزاتی نصب کنیم که اجازه ندهد مصرف کننده بیش از حد مقرر از آب استفاده کند. در دومین اقدام قرار شد که نظام تعرفه پلکانی که برای قیمت آب وجود دارد در شهر تهران تغییراتی داشته باشد و قیمت پله‌های بالای مصرف افزایش پیدا کند تا کسانی که بیهوده آب را اسراف می ‌کنند به دلیل انگیزه اقتصادی خود را محدود کنند.

وی با اشاره به اینکه جزئیات مربوط به افزایش پلکانهای تعرفه را هفته آینده به مردم اعلام می کنیم گفت: مردم باید مراقبت کنند چرا که ما در حال حاضر چاره‌ای جز صرفه جویی در مصرف آب تهران نداریم. بنابراین همه مردم باید خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند.

کد N506197