یک مجله انگلیسی گزارش داد:

دستاوردهای ایران در تولید سامانه راداری پیشرفته

ایران در جهان

یک مجله انگلیسی اعلام کرد که ایران پیشرفت قابل توجهی در زمینه تولید رادارهای پیشرفته دوربرد به دست آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله انگلیسی "جینز دیفنس" با انتشار گزارشی درخصوص تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تهران پیشرفتهای گسترده ای را در زمینه گسترش سامانه ها و شبکه های راداری دور برد پیشرفته به دست آورده است.

در این گزارش تصریح شده است که برد سامانه راداری جدید ایران که شمال غرب این کشور را پوشش داده است به سه هزار کیلومتر می رسد.

بر اساس این گزارش ایران دو سامانه جدید به شبکه راداری پیشرفته خود افزوده است .