با تصویب هیئت دولت صورت گرفت:

قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 93 تعیین شد

دولت

معاون اول رئیس جمهور مصوبه «تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393»را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه «تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393»را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 93.6.19 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393 را تعیین کرد.

قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال 1393 با واحد کیلو/ریال

سیب ممتاز_8400

سیب درجه یک_6600

سیب درجه دو_ 4800

سیب درجه سه_2400

برگ زردآلو افتابی_18050

برگ زردآلو کالیفرنی_19950

انجیرخشک_24000

کشمش_22500

پرتقال درجه یک شمال_6750

پرتقال درجه یک جنوب_7500

لیموشیرین درجه یک جنوب_7950

لیمو ترش_9750

گریب فروت توسرخ و سفید_4150

نارنگی درجه یک شمال_5850

نارنگی رسمی شمال_4800

انار_ 5250

خرما_11850

قیمت انواع خرما و کشمش بر اساس نرخی که تضمین خواهد شد ابلاغ می گردد.

این مصوبه در تاریخ 93.6.23 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N505721