حقیقت پور در گفتگو با مهر:

امیرعبداللهیان درباره سفر عربستان به مجلس پاسخ می دهد

مجلس

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعضای این کمیسیون به سفر آقای معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه انتقاد دارند گفت: آقای امیرعبداللهیان هفته آینده درباره این سفر به کمیسیون پاسخ می دهد.

منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به حضور حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه در این کمیسیون گفت: کمیسیون امنیت ملی در جلسات هفته آینده به بررسی وضعیت عراق، سوریه و یمن با حضور مسئولان وزارت امور خارجه خواهد پرداخت.

وی همچنین درباره سفر اخیر معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه به عربستان افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی نسبت به این سفر انتقاد دارند و معتقدند انجام این سفر از سوی آقای امیرعبداللهیان با توجه به شرایط و جایگاه عربستان در منطقه ضرورتی نداشته است.

نماینده اردبیل در مجلس ادامه داد: دولت عربستان در تولد داعش نقش داشته و همچنان با آمریکا برای دستیابی به اهدافش در منطقه همکاری می کند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران در موضع اقتدار در منطقه و جهان است و اگر ضرورتی از سوی مقامات عربستانی احساس می شود آنها باید به کشور ما سفر کنند.

حقیقت پور گفت: یکشنبه هفته آینده همچنین در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح دوفوریتی تصویب بسته سیاسی تنبیهی علیه کشور مبدا پرواز پهپاد اسرائیلی به سمت کشورمان مورد بررسی خواهد گرفت.