امدادرسانی اضطراری صلیب سرخ به هزاران بی‌خانمان ناشی از نبردهای قنیطره

آفریقا و خاورمیانه

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ که در همکاری نزدیک با جمعیت هلال احمر سوریه به منظور رسیدگی به نیازهای بی‌خانمانان فعالیت می‌کند، به بیش از 50 هزار نفر امدادرسانی اضطراری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق، نبردهای جاری در استان قنیطره، از جمله در نزدیکی مرکز این استان شهر البعث، باعث شده که هزاران خانواده به مناطق روستایی اطراف دمشق فرار کنند. درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در روزهای اخیر در استان قنیطره و به خصوص در شهر قنیطره شدت گرفته و در نتیجه دسترسی به آب پاک، غذا و مراقبت‌های درمانی محدود شده است.

طی 10 روز گذشته بیش از 25 هزار نفر از ساکنان قنیطره خود را به شهر مجاور قطنا در همسایگی مناطق روستایی اطراف دمشق رسانده‌اند. از آنجا که خبری از فروکش کردن نبرد نیست، انتظار می‌رود تعداد بی‌خانمانان داخلی از شهر قنیطره افزایش هم بیابد. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در هفته گذشته و در پاسخ به نیازهای موج اخیر بی‌خانمانان، بسته‌های غذایی، تشک و دیگر اقلام ضروری را در اختیار هلال احمرسوریه قرار داد تا در محل توزیع نماید.

پیشتر نیز یک کاروان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ/هلال احمر سوریه اقلام امدادی اضطراری را برای توزیع بین 25 هزار بی‌خانمان تحویل داده است. صلیب سرخ بدین وسیله الزاماتی را که بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه بر دوش تمامی طرف‌های درگیر است به آنان یادآوری می‌نماید تا همواره از غیرنظامیان محافظت و دسترسی آنان به خدمات ضروری را تضمین کنند.