موافقت هیئت وزیران با اختصاص 40 میلیارد ریال به بنیاد مسکن

دولت

این مبلغ به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای تأمین هزینه های پشتیبانی، آواربرداری و ارائه خدمات فنی و مدیریتی در مناطق خسارت دیده هزینه خواهد شد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ 40 میلیارد ریال برای تأمین هزینه های بازسازی مناطق خسارت دیده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه 19 شهریور 1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که مبلغ 40 میلیارد ریال برای تامین هزینه های بازسازی مناطق خسارت دیده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد.

این مبلغ به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای تأمین هزینه های پشتیبانی، آواربرداری و ارائه خدمات فنی و مدیریتی در مناطق خسارت دیده هزینه خواهد شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 23 شهریور 1393 به وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

کد N505475