درگیری در رستوران پارلمان عراق

آفریقا و خاورمیانه

پس از آنکه نمایندگان پارلمان عراق به نامزدهای معرفی شده از سوی حیدر العبادی برای پستهای وزارت کشور و دفاع رای ندادند، در رستوران پارلمان برخی نمایندگان وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع پارلمانی عراقی از درگیری لفظی نمایندگان ائتلاف نیروهای عراقی(سنی) در رستوران پارلمان خبر دادند.

این منابع بیان کردند: مشاجره میان محمد الحلبوسی وخالد المفرجی به سبب ناکامی در رای اعتماد به ریاض غریب و جابر الجابری برای پستهای وزارت کشور و دفاع بوده است.

شایان ذکر است که در جلسه امروز نمایندگان عراقی به ریاض غریب و جابر الجابری به عنوان وزیر کشور و دفاع رای ندادند و رای گیری دراین باره به پنجشنبه موکول شد.