حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی با تأسیس انجمن مردمی حمایت از زندانیان 

سیاست خارجی

 به دنبال تاسیس انجمن مردمی حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی، کمکهای مردمی اختصاص یافته به این انجمن به استخدام وکیل برای زندانیان بی بضاعت شناسایی شده در مالزی اختصاص یافت . 

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات دریافتی به دنبال تاسیس انجمن مردمی حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی، کمکهای مردمی اختصاص یافته به این انجمن به استخدام وکیل برای زندانیان بی بضاعت شناسایی شده در مالزی اختصاص یافت .

انجمن مردمی حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور تاسیس شده و هدف از تاسیس آن ، حمایت از زندانیان ایرانی در بند در این کشور است .

 این انجمن مردمی بـا استخدام وکلای مجرب، موجبـات تخفیف در مجازات و حتی تبرئه و آزادی بـرخی از زندانیان ایرانی در مالزی را فراهم ساخته است .