انتقاد کسینجر از سیاست آمریکا در بزرگ جلوه دادن خطر داعش

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه اسبق آمریکا با اشاره به تلاش واشنگتن برای ایجاد ائتلاف بین المللی ضد گروهک داعش این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، هنری کسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا گفت: گروهک داعش به دنبال خوار کردن آمریکا در برابر همه ملتهای خاورمیانه است و قصد دارد این گونه وانمود کند که آمریکا از حمایت شهروندانش نیز عاجز و ناتوان است.

وی افزود: موضوعی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که ما نباید اینگونه وانمود کنیم که به یارگیری بین المللی برای مقابله با بیست هزار افراطی که القاعده آنها را از صفوف خود رانده است نیاز داریم.

وزیر خارجه اسبق آمریکا تاکید کرد: ما نباید خود را در موقعیت دشواری قرار دهیم و جنجال داخلی در آمریکا را تکرار کنیم بلکه باید استراتژی ما کم اهمیت جلوه دادن داعش در عرصه بین المللی باشد.

کسینجر گفت: ما از سال 1948 پنج جنگ انجام داده ایم اما به اهداف از پیش تعیین شده برای این جنگها نرسیده ایم مگر در جنگ اول خلیج فارس ضد عراق و برخی اهداف ما نیز در جنگ کره حاصل شد.این موضوع نتایج متزلزلی در زمینه بررسی سیاست خارجی برجای می گذارد.