بیش از 2000 عرب در عراق عملیات انتحاری انجام داده اند

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی عراقی با اشاره به آمار تعداد اتباع کشورهای عربی که خود را در عراق منفجر کرده اند، فلسطینی ها را حائز رتبه نخست دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، یک منبع امنیتی عالی رتبه عراقی اعلام کرد: حدود 2145 عرب از ده کشور در عراق عملیات انتحاری انجام داده اند.

این منبع بیان کرد: تعداد فلسطینی هایی که خود را در عراق منفجر کرده اند 1201 نفر، تعداد سعودی ها 300 نفر، سوری ها 200 نفر، یمنی ها 250 نفر، تونسی ها 44 نفر، مصری ها 90 نفر، لیبیایی ها 40 نفر است.

منبع عراقی تاکید کرد: همچنین آمارهای امنیتی از بیست عامل انتحاری با تابعیت قطری،اماراتی و بحرینی که در عراق خود را منفجر کرده اند حکایت دارد.

به گفته این منبع عراقی این آمار شامل عوامل انتحاری عربی است که خود در مناطق مختلف عراق در سال 2014 منفجر کرده اند و این عوامل انتحاری از ده کشور عربی هستند.