افزایش درخواست دولت ها از گوگل برای دریافت اطلاعات کاربران

آمریکا اروپا

شرکت گوگل اعلام کرد درخواست دولت ها از این شرکت برای اعلام اطلاعات کاربران 15 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین ، درخواست دولت ها برای دریافت اطلاعات کاربران گوگل در سال گذشته افزایش داشته است.

بنابر این گزارش ، شرکت گوگل اعلام کرد درخواست دولت ها برای دریافت اطلاعات کاربران گوگل از سال 2009 که این شرکت انتشار این اطلاعات را آغاز کرد 150 درصد افزایش داشته است.

در این میان بیشترین رشد درخواست متعلق به آمریکا اعلام شده است که میزان آن 250 درصد افزایش داشته است.

همچنین بنا بر گزارش منتشر شده شرکت گوگل این درخواست ها در نیمه اول سال 2014 نسبت به نیمه دوم سال 2013 مجموعا 15 درصد افزایش داشته است.