تصویب توافقنانه همکاری های کی یف-بروکسل در پارلمان اوکراین و اروپا

آمریکا اروپا

پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین امروز در مراسمی و از طریق ویدیو کنفرنس اقدام به امضای توافقنامه همکاری (مشارکت) کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین امروز ( سه شنبه ) بطور همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند.

این توافقنامه، روابط سیاسی و بازرگانی گسترده ای را میان اوکراین و اتحادیه اروپا ایجاد می کند.

"پترو پوروشنکو" رئیس جمهوری اوکراین، تصویب این توافقنامه را اتفاقی تاریخی نامید که آینده کشورش را در نزدیکی به غرب رقم می زند.

به موجب این توافقنامه، دولت اوکراین با دادن اختیارات بیشتر به مناطق جدائی طلب در شرق نیز موافقت کرده است.