گزارش خبری/

برگزاری جشنواره یادبود قربانیان"صبرا" و "شتیلا" در سی و دومین سالگرد فاجعه