ابوطالبی:

کشورهای منطقه ازایران درس بگیرند و به جای شعار به عمل روی آورند

سیاست داخلی

سیاست های یک بام و دو هوای غرب فقط سبب ریشه دارترشدن ترور و خشونت خواهد شد/دخالت های خارجی همیشه جنگ بزرگتری را به منطقه تحمیل کرده است.

معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به ائتلاف ساخته غرب علیه داعش نوشت: دخالت های خارجی همیشه جنگ بزرگتری را به منطقه تحمیل کرده است.

به گزارش ایلنا،«حمید ابوطالبی» با اشاره به اظهارات رییس جمهورعراق در نشست پاریس مبنی بر اینکه ایران به جای بازی های سیاسی نشان داده است قبل ازهمه به تنهایی با تروریسم مبارزه می کند، نوشت: کشورهای منطقه باید ازایران درس بگیرند و به جای شعار به عمل روی آورند.

نماینده معرفی شده از سوی جمهوری اسلامی برای حضور در سازمان ملل متحد با تاکید براینکه ائتلاف باید درون منطقه ای وتوسط کشورهای بزرگ آن باشد، نه بیرونی وتحمیلی؛ نوشته است: سیاست های یک بام و دو هوای غرب فقط سبب ریشه دارترشدن ترور و خشونت خواهد شد.

به نوشته معاون سیاسی دفتررییس جمهوری، رفتارشناسی ائتلاف سازان ِمبارزه باترور، نشان می دهد که آنان صداقتی دربیان خواست هایشان ندارند چرا که کنش هایشان هم تابع واقعیت ها نیست.

ابوطالبی افزود: از سوی دیگر زمانی که سخن ازیکپارچگی می گویند اختلافاتشان آن قدرعمیق است، که اظهاراتشان نمی تواند آن را بپوشاند.

به گفته وی، علاوه بر این، تناقضات آنان مفهومی و آن قدر عمیق است که شاید دیگرنتوان از درون کنش هایشان، کورسوی اقدامی اساسی را مشاهده کرد.

کد N504817