وزیر خارجه الجزایر:

گروه داعش به چهره اسلام آسیب می رساند

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه الجزایر در سخنانی اعلام کرد که گروه داعش به چهره اسلام آسیب می رساند و دین اسلام از اقدامات تروریستی مبرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، رمضان لعمامره وزیر امور خارجه الجزایر شب گذشته اظهار داشت: گروه داعش به چهره اسلام آسیب رساند.

وی در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای پرتغالی خود با اشاره به سر بریدن خبرنگاران آمریکایی و امدادگر انگلیسی توسط گروه داعش گفت: این گروه نامی را برای خود انتخاب کرده است که هرگز لایق آن نیست چرا که اسلام از چنین اقدامات تروریستی مبرا است.

وزیر امور خارجه الجزایر در بخش دیگر سخنان خود بر مخالفت کشورش با دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تاکید و اعلام کرد که راه حل بحران ها تنها محدود به راه حل امنیتی نظامی نیست.

وی خاطرنشان کرد: الجزایر یک طرف مهم در همکاری بین المللی علیه تروریسم است و موضع این کشور ثابت و مبتنی بر اصل احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است.