کسینجر: داعش برون داد آشوب ها و تغییرات دیرینه در خاورمیانه است

ایرنا نوشت:

ˈهنری کسینجرˈ وزیر پیشین امور خارجه آمریکا گفت، ظهور گروه خلافت اسلامی (داعش)، برون داد اجتناب ناپذیر حدود یک قرن آشوب و تغییر تدریجی در خاورمیانه است.


به گزارش خبرگزاری روسی 'ریا نووستی'، کسینجر، دوشنبه، در سخنانی در اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی در واشنگتن گفت: 'از نظر من، داعش برون داد اجتناب ناپذیر تغییر و آشوبی است که مجموعه ای کامل از اجزا و بخش های متفاوت است.'

کسینجر مدعی شد، این، آشوبی علیه اقتدار نهادینه شده است. این، آشوبی ناشی از شکاف بین مذاهب و فرق شیعی و سنی است. این، آشوبی علیه نظام حاکم ساختگی و غیرواقعی است که پس از جنگ جهانی اول بر خاورمیانه تحمیل شد.

کسینجر خاطر نشان کرد، نقشه کنونی خاورمیانه بر مبنای منافع امپراطوری فرانسه و انگلیس مرزی بندی شده است و چنین تقسیم بندی، سخن گفتن از احساس ملی را که ما در غرب با آن مانوس هستیم، بسیار دشوار می سازد. با توجه به مخاطراتی که آمریکا و متحدانش در حال حاضر با آن مواجه هستند، این درگیری های همیشگی و بی پایان، جایی در سیاست خارجی آمریکا ندارند.

49261

کد N504597