حسن روحانی، دومین سخنران روز پنج شنبه در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل

شصت و نهمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا در مقر این سازمان در شهر نیویورک افتتاح خواهد شد.

شصت و نهمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا در مقر این سازمان در شهر نیویورک افتتاح خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، اجلاس امسال مجمع عمومی سازمان ملل تا روز اول ماه اکتبر (9 مهر) ادامه خواهد یافت.
براساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دومین سخنران نشست صبح روز پنج شنبه خواهد بود.
پیش از سخنرانی رئیس جمهور کشورمان، رئیس جمهور کامرون نطق خود را ایراد خواهد کرد.
در روز نخست نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل (سه شنبه)، به ترتیب روسای جمهوری برزیل و آمریکا سخنرانی خواهند کرد.
کد N504584