قدرت علیخانی:هاشمی بالاریجانی،ناطق وخاتمی رایزنی انتخاباتی نکرده/جمله "از من گذشته است"مزاح بود

روزنامه خراسان مصاحبه زیر را با حجت الاسلام قدرت علیخانی منتشر کرده است:

منظور آيت ا... هاشمي از اين که(درباره ارائه ليست در انتخابات ) از ما گذشته چه بوده است؟

جايگاه آقاي هاشمي اجل از اين است که در يک جريان يا حزب بگنجد از همان ابتدا هم فراجناحي بوده و مشي اعتدالي داشته است لذا اين بي انصافي است بلکه نظرش اين است که در همه انتخابات ها افراد عاقل به صحنه سياسي بيايند اصلاح طلب و اصولگرا هم فرقي نمي کند، لذا وقتي آقاي هاشمي گفته است از ما گذشته است يک مزاح است و گرنه آقاي هاشمي در جريان انتخابات رياست جمهوري با اظهار نظر خود در روزهاي پاياني و اعلام حمايت از آقاي روحاني که با اقبال مردم مواجه شد حادثه عظيمي به وجود آورد .

پس آقاي هاشمي از ليست ها حمايت خواهد کرد؟

نه از هيچ ليستي حمايت نخواهد کرد، آقاي هاشمي هيچ ليستي را در انتخابات هاي گذشته نداده و در آينده هم نخواهد داد، اين گونه نيست که ليستي را انگشت بگذارد و بگويد اين ليست را تائيد مي کنم.

رايزني باآقايان خاتمي ،ناطق و علي لاريجاني نداشته اند؟

اين مسائل شايعه است،هيچ رايزني نبوده و نخواهد بود، اين که هاشمي با ناطق نوري ، خاتمي و علي لاريجاني رايزني هايي براي انتخابات داشته اند همه برداشت هاي شخصي و گمانه زني هاي روزنامه نگاران است ، البته هر کدام از اين افرادي که نام برديد به نوبه خودشان شخصيتي خاص دارند خاتمي اصلاحاتي محض است ، آقاي ناطق نوري اصولگراي اصلاح طلب است و اگر چه ذاتا اصولگراست و اصلاح طلبانه فکر مي کند، آقاي علي لاريجاني هم شخصيتي فرهيخته است که به نظر من بسيار قابل قبول است . او شخصيتي خوش فکرو زمان شناس است و به مسائل سياسي دنيا به خصوص مسئله هسته اي اشراف دارد و دگم نيست و به دنبال عقلا و اصولگرايان عاقل است.

آيا آقاي هاشمي برنامه اي براي ارائه ليست در انتخابات مجلس خبرگان رهبري دارد؟

اظهار نظر درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبري از حيطه من خارج است و به آن ورود نمي کنم، درباره آن بزرگان مي توانند اظهار نظر کنند.

آقاي هاشمي ورود داشته ؟

نمي دانم، چيزي دراين باره نفرموده اند.

 

17302

کد N504179