ابراهیم الجعفری:

عراق به نظامیان خارجی نیازی ندارد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه عراق با اشاره به ضرورت پوشش هوایی برای نیروهای عراقی در جنگ علیه داعش از عدم نیاز کشورش به نظامیان خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق گفت: داعش تهدید کننده همه دنیا است و فقط عراق را تهدید نمی کند. بغداد از اقلیم کردستان در جنگ علیه داعش در راستای قانون اساسی حمایت کرده است.

وی افزود: ما موضوع ایجاد پوشش هوایی برای نیروهای عراقی و حمایت لجستیکی برای مقابله با داعش را بررسی کردیم. عراق به نظامیان خارجی نیازی ندارد.