هیات وزیران تصویب کرد:

تکلیف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای تضمین بازپرداخت تسهیلات مسکن

دولت

با تصمیم هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف شد با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال مربوط پیش بینی نماید.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال مربوط پیش‌بینی نماید.

به گزارش ایلنا، با تصمیم هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف شد با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال مربوط پیش بینی نماید.

بر پایه این خبر، هیأت وزیران در جلسه 19 شهریور 1393 به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد متن زیر به عنوان تبصره به ماده 3 تصویب نامه شماره 87606/ت 49186 ه مورخ 15 تیرماه 1392 الحاق شود:

تبصره: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- موظف است ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال مربوط پیش بینی نماید. این تضمین نامه نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالبات نیست.

این مصوبه در تاریخ 20/6/1393 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

کد N504070