جریان صدر "الشهیلی" را برای وزارت منابع آب عراق معرفی کرد/نامزدهای پست وزارت کشور

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان وابسته به تشکل الاحرار در حالی نامزد این تشکل را الشهیلی دانست که نماینده وابسته به المواطن برخی اسامی را برای پست وزرات کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، مازن المازنی عضو تشکل الاحرار اعلام کرد: تشکل الاحرار درباره معرفی جواد الشهیلی برای وزارت خانه منابع آب در جلسه فردا با حیدر العبادی موافقت کرده است. این وزارتخانه سهم الاحرار است.

وی افزود: تشکل الاحرار با ائتلاف همپیمانی ملی درباره رای گیری درباره وزیران دفاع و کشور توافق کرده است.

سلیم شوقی نماینده وابسته به المواطن گفت: حیدر العبادی نخست وزیر عراق در وضعیت دشواری قرار گرفته است زیرا از یک سو زمان اندکی در اختیار دارد و از سوی دیگر تعداد نامزدهای معرفی شده برای پست وزرات کشور زیاد است. تشکل بدر هادی العامری و قاسم الاعرجی و کاظم حسن را برای پست وزارت کشور معرفی کرد است و ائتلاف همپیمانی نیز احمد چلبی و قاسم داوود را برای پست وزرات کشور معرفی کرده است که در این میان چلبی از شانس بالایی برای تصدی این پست برخوردار است زیرا روابط محکمی با کشورهای بزرگ اروپایی دارد و سیاستمدار توانمندی است.

وی افزود: قاسم داوود قبلا آزمایش شده است و توان اداره پرونده امنیتی را ندارد و به درد وزارت کشور در مقطع کنونی نمی خورد. العبادی فردا سه شنبه به همراه فهرست نامزدهای پستهای وزارت کشور ودفاع به صحن پارلمان می رود.