فابیوس: داعش حد و مرز نمی شناسد

آمریکا اروپا

وزیر خارجه فرانسه داعش را گروهی تروریستی دانست که حد و مرز نمی شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الجزیره، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه داعش را گروهی تروریستی خواند که هیچ حد و مرزی نمی شناسد.

وی در نشست خبری مشترک با ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق در پایان کنفرانس پاریس گفت: شرکت کنندگان در کنفرانس پاریس درباره کمک نظامی به عراق توافق نظر دارند.

فابیوس تصریح کرد: کنفرانسی در بحرین برای بررسی شیوه های قطع حمایت مالی و پشتیبانی از داعش برگزار خواهد شد.

وی همچنین با پرداختن به وضع وخیم آوارگان عراقی گفت: میلیون ها آواره در عراق وجود دارند که از شرایط دشواری رنج می برند.