مذاکرات کرزای با نامزدهای دور دوم انتخابات درباره ایجاد دولت وحدت ملی

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهوری افغانستان با نامزدهای دور دوم انتخابات درباره ایجاد دولت وحدت ملی گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان از مذاکرات عبدالله عبدالله و اشرف‌ غنی احمدزی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزای در امروز دوشنبه درباره ایجاد دولت وحدت ملی برای چندمین بار پس از بحران انتخابات خبر دادند.

برگزاری این نشست درحالیست که نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درباره سمت ریاست اجرایی و صلاحیت‎ ها میان نامزدها اختلاف نظر دارند.

حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان همچنین در دیدار با اعضای شورای سراسری علمای کشور افغانستان در کاخ ریاست جمهوری از توافق نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا دو روز آینده خبر داده بود.