صبح امروز؛| 204767

رهبر معظم انقلاب از بیمارستان مرخص شدند

سیاست داخلی

رهبر انقلاب پس از گذراندن دوره درمان و کسب سلامتی کامل، صبح امروز از بیمارستان مرخص شدند.

رهبر انقلاب از بیمارستان مرخص شدند.

به گزارِ‌ش ایلنا، رهبر انقلاب پس از گذراندن دوره درمان و کسب سلامتی کامل، صبح امروز از بیمارستان مرخص شدند.

کد N503385