امین زاده در جمع خبرنگاران:

رئیس جمهور برنامه سفر به نیویورک را دارد

سیاست خارجی

معاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور گفت: آقای روحانی برای سفر به نیویورک برنامه دارند اما قطعیت آن را هنوز اعلام نکرده اند.

الهام امین زاده معاون حقوقی و بین الملل رئیس جمهور در حاشیه اجلاس آلکو در تهران در جمع خبرنگاران درباره پیش بینی از مذاکرات نیویورک و اینکه در صورت شکست مذاکرات دولت چه برنامه ای دارد گفت: نمی توانیم پیش بینی کنیم اما منتظر هستیم تا اجلاس نیویورک که امیدواری های بسیاری درباره آن وجود دارد انجام شود و سپس در رابطه با مسائل بعدی صحبت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور به نیویورک سفر خواهد کرد گفت: برای سفر برنامه دارند اما هنوز قطعیت این برنامه برای سفر را اعلام نکرده اند.

این خبر در حال تکمیل شدن است.