صبح امروز؛

رهبر معظم انقلاب از بیمارستان مرخص شدند

آیت الله خامنه ای

رهبر معظم انقلاب پس از گذراندن دوره درمان و کسب سلامتی کامل، صبح امروز از بیمارستان مرخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب پس از گذراندن دوره درمان و کسب سلامتی کامل، صبح امروز از بیمارستان مرخص شدند.


در مدت بستری رهبر معظم انقلاب، روسای قوا، چهره های مختلف سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی و برخی تشکل های دانشجویی از ایشان عیادت کردند.